VIZI Engineering - СЪВРЕМЕННОТО НИВО В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО

За нас

Фирмата е регистрирана през 1994 год. като ЕТ "ВИЗИ Инженеринг - Златка Костова", в последствие през 2007 год. поради нарастналия обем на дейности е пререгистрирана като "ВИЗИ Инженеринг" ЕООД.

В процеса на развитето си, фирмата се превръща в една от водещите в областта на геотехниката и качественият контрол на геотехническите съоръжения.

Нашата политика е постоянно повишаване на качеството на услугите ни, съобразено с най-новите постижения в науката и технологиите. 

Услуги

Всички дейности на фирмата са в областта на строителството, като основните направления са следните:

  • Геотехнически проучвания
  • Проектиране на геотехнически съоръжения
  • Натурни изпитвания
  • Контрол на изпълнението на пилотни фундаменти и шлицови стени
  • Изготвяне на Технически експертизи и консултантска дейност в областта на Геотехниката

Контакти

Офис: 1303 София,
бул.”инж.Иван Иванов” 70Б, офис 4

Tел.: + 359 2 931 41 57

GSM: 0888 310 544

E-mail: kostov_fte@uacg.bg ; vladimir.kostov@vizi-engineering.com

Виж карта